DLA PRACODAWCY

LEGALIZACJA POBYTU I PRACY TWOICH PRACOWNIKÓW

Jeżeli zatrudniasz lub planujesz zatrudnić obcokrajowców, Twoją firmę w kwestiach legalizacji pobytu, minimalizując stratę czasu i kosztów związane z przejściem procedur administracyjnych.

Image by Scott Graham

AUDYT DOKUMENTACJI ZATRUDNIONYCH OBCOKRAJOWCÓW

Przeprowadzimy audyt dokumentacji związanej z legalnością pobytu oraz pracy Twoich pracowników a w przypadku braków pomożemy je uzupełnić.

Image by Maarten van den Heuvel

ZEZWOLENIE NA PRACĘ TYP A, B, C, D, E

Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania decyzji administracyjnych przez Wojewodę Dolnośląskiego. Postępowanie wszczynane jest na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Image by Claudio Hirschberger

WYNAJEM PRACOWNIKÓW

Jest to usługa, która cieszy się coraz większą popularnością, polega na wynajmie z Naszej agencji pracy tymczasowej pracownika na wybrany okres bez konieczności nawiązywania z nim stosunku prawnego. Zamykając wszystkie koszty związane z pracownikiem w jednej fakturze.

Image by K. Mitch Hodge