USŁUGI

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY LUB STAŁY

Zajmujemy się obsługą cudzoziemców. Pomagamy prawidłowo wypełnić oraz złożyć wszelkie niezbędne dokumenty, żeby jak na uzyskać pozytywną decyzję. Reprezentujemy cudzoziemców przed urzędami w postępowaniu administracyjnym. Zajmiemy się ponagleniem oraz skargą w razie niedotrzymania ustawowych terminów przez Urząd Wojewódzki.

1_edited.jpg
 

ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA UE

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku.

Image by Markus Spiske

OTWARCIE FIRMY W POLSCE

Pomagamy ze wszystkimi niezbędnymi formalnościami związanymi z założeniem firmy, rachuku firmowego w banku z najlepszą ofertą oraz prowadzeniem księgowości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce.

Image by Micheile Henderson
 

PRACA W POLSCE LUB ZA GRANICĄ

Zatrudniamy na podstawie legalnej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pomagamy ze wszystkimi niezbędnymi formalnościami związanymi z zatrudnieniem na terenie Unii Europejskiej oraz Polski.

Image by Christina @ wocintechchat.com

POZOSTAŁE SPRAWY ZWIĄZANE Z CUDZOZIEMCAMI

Jeżeli powyżej nie znalazłeś/aś odpowiedzi na to czego potrzebujesz, skontaktuj się z nami na pewno pomożemy.

question-mark.jpg

POMOC DLA RODAKÓW

Pomagamy również Polakom w znalezieniu pracy w Polsce jak i za granicą, wyrobieniu paszportu, dowodu osobistego, rejestracji pojazdu, założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółek prawa handlowego.

flag-poland-polish-5611.jpg